Hovedfunksjoner
Brukeradministrasjon
 

Brukere og brukergrupper gjør det enkelt å holde rede på hvem som har tilgang til din web

Lokasjonsadministrasjon
 

Med lokasjoner kan du raskt bygge den strukturen du ønsker på din web

Tilgangsadministrasjon
 

Med en fleksibel tilgangsadministrasjon kan du sette opp alt fra "wiki" style webløsninger til meget forfinede tilgangskontroller

Blokkadministrasjon
 

Med blokk administrasjon kan du enkelt plassere ut ønsket funksjonalitet på fornuftige steder på din web.

Moduladministrasjon
 

Moduladministrasjon gjør det enkelt å installere ny funksjonalitet inn i din web.

Tilpasset logg
 

Få full oversikt over hvilke brukere som benytter hvilke deler av din web.

Theme støtte
 

Ved bruk av themes er du sikret at utseende på din webside er likt over alt der du ønsker det. Alle moduler vil automtisk tilpasse seg din layout.

productfeatures/lokasjonsadmin.gif

For å kunne bygge din web akkurat slik du ønsker det er det vanlig å dele opp sidene i forskjellige hovedområder med eventuelle underområder. Dette gjøres i Locationblocks FRAMEWORK i form av lokasjoner. Lokasjoner danner det man ofte kaller for "sitemap" eller "nettsteds-kart".

En lokasjon representerer et "punkt" på din web som kan ha forskjellig utseende (theme), forskjellig tilgangskontroll og forskjellig oppsett med informasjon.

For eksempel kan du ha en lokasjon for "produkter" og en ny lokasjon for "tjenester". Du kan da enkelt ha forskjellig utseende på de to stedene hvis du ønsker det, og sørge for at det er separate webredaktører for de to lokasjonene hvis det er ønskelig.