Hovedfunksjoner
Brukeradministrasjon
 

Brukere og brukergrupper gjør det enkelt å holde rede på hvem som har tilgang til din web

Lokasjonsadministrasjon
 

Med lokasjoner kan du raskt bygge den strukturen du ønsker på din web

Tilgangsadministrasjon
 

Med en fleksibel tilgangsadministrasjon kan du sette opp alt fra "wiki" style webløsninger til meget forfinede tilgangskontroller

Blokkadministrasjon
 

Med blokk administrasjon kan du enkelt plassere ut ønsket funksjonalitet på fornuftige steder på din web.

Moduladministrasjon
 

Moduladministrasjon gjør det enkelt å installere ny funksjonalitet inn i din web.

Tilpasset logg
 

Få full oversikt over hvilke brukere som benytter hvilke deler av din web.

Theme støtte
 

Ved bruk av themes er du sikret at utseende på din webside er likt over alt der du ønsker det. Alle moduler vil automtisk tilpasse seg din layout.

productfeatures/brukeradministrasjon.gif

En av de viktigste egenskapene til et webrammeverk er muligheten for at mange redaktører kan jobbe på webben samtidig. Med den integrerte brukeradministrasjonen kan alle som har administrasjonsrettigheter legge til nye brukere.

I kombinasjon med tilgangskontroll kan man sette opp alt fra enkle "åpne" webløsninger til meget detaljerte kombinasjoner av tilgang.

Brukerne organiseres i brukergrupper slik at videre administrasjon med rettigheter kan utføres mot brukergrupper og ikke hver enkelt bruker. På den måen kan man håndtere store mengder brukere på en trygg måte uten fare for å gjøre feil med tilgangskontroll.