Hovedfunksjoner
Brukeradministrasjon
 

Brukere og brukergrupper gjør det enkelt å holde rede på hvem som har tilgang til din web

Lokasjonsadministrasjon
 

Med lokasjoner kan du raskt bygge den strukturen du ønsker på din web

Tilgangsadministrasjon
 

Med en fleksibel tilgangsadministrasjon kan du sette opp alt fra "wiki" style webløsninger til meget forfinede tilgangskontroller

Blokkadministrasjon
 

Med blokk administrasjon kan du enkelt plassere ut ønsket funksjonalitet på fornuftige steder på din web.

Moduladministrasjon
 

Moduladministrasjon gjør det enkelt å installere ny funksjonalitet inn i din web.

Tilpasset logg
 

Få full oversikt over hvilke brukere som benytter hvilke deler av din web.

Theme støtte
 

Ved bruk av themes er du sikret at utseende på din webside er likt over alt der du ønsker det. Alle moduler vil automtisk tilpasse seg din layout.

productfeatures/tilgangsadmin.gif

Tilgangskontroll er en viktig brikke i en webløsning med flere redaktører. I Locationblocks FRAMEWORK er det en meget fleksibel modell som er tilgjengelig hvis man ønsker det.

Graden av detaljert tilgangskontroll kan styres fra "alle brukere har tilgangskontroll x" til "bruker a har tilgang x til modul y på lokasjon z". Dette åpner for at man selv kan styre tilganger akkurat slik man ønsker det.

Alle moduler er tilpasset dette tilgangssystemet slik at ved utvidelser vil modulene enten tilpasses direkte inn i eksisterende tilgangsregler, eller så kan man tilføye nye regler for å håndtere de nye modulene spesielt.