Hovedfunksjoner
Brukeradministrasjon
 

Brukere og brukergrupper gjør det enkelt å holde rede på hvem som har tilgang til din web

Lokasjonsadministrasjon
 

Med lokasjoner kan du raskt bygge den strukturen du ønsker på din web

Tilgangsadministrasjon
 

Med en fleksibel tilgangsadministrasjon kan du sette opp alt fra "wiki" style webløsninger til meget forfinede tilgangskontroller

Blokkadministrasjon
 

Med blokk administrasjon kan du enkelt plassere ut ønsket funksjonalitet på fornuftige steder på din web.

Moduladministrasjon
 

Moduladministrasjon gjør det enkelt å installere ny funksjonalitet inn i din web.

Tilpasset logg
 

Få full oversikt over hvilke brukere som benytter hvilke deler av din web.

Theme støtte
 

Ved bruk av themes er du sikret at utseende på din webside er likt over alt der du ønsker det. Alle moduler vil automtisk tilpasse seg din layout.

productfeatures/moduladmin.gif

Ved hjelp av den integrerte moduladministrasjonen kan du enkelt installere nye moduler i din webløsning. Samtidig har du anledning til å se hvilke blokker som er tilgjengelig i blokk-admin og prøve disse direkte fra moduladministrasjon før du plasserer dem ut på din web.

De forskjellige modulene som er tilgjengelige er dokumentert og beskrevet under MODULES seksjonen. Felles for alle er at de installerer og håndteres via moduladministrasjon.