Modulgrupper
LB|PROBLEMTRACKER
 

100% webbasert support løsning bruk mot dine partnere.

LB|PROJECTWEB
 

Løsninger for web basert prosjektgjennomføring

LB|SOFTWARE
 

Løsninger for selskaper som jobber med utvikling. Spesielt tilrettelagt for agile metoder som f.eks. SCRUM

LB|CUP
 

Moduler for håndtering av CUP arrangement

LB|MEMBER
 

Løsninger for foreninger e.l. som har behov for å administrere medlemmer

LB|SPORT
 

Komplette administrasjonsløsninger for idrettslag og sportsforeninger

LB|MEMBER

LB|MEMBER er en redusert løsning i forhold til LB|SPORT. Denne tar kun med de elementene som går på medlemshåndtering og fakturering av medlemskontingent.

Dette er en perfekt løsning for mindre lag og foreninger for å holde orden på både medlemmene i tillegg til at du har en webside for publikasjon for informasjon til medlemmene.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan dette kan passe din forening/klubb.