Modulgrupper
LB|PROBLEMTRACKER
 

100% webbasert support løsning bruk mot dine partnere.

LB|PROJECTWEB
 

Løsninger for web basert prosjektgjennomføring

LB|SOFTWARE
 

Løsninger for selskaper som jobber med utvikling. Spesielt tilrettelagt for agile metoder som f.eks. SCRUM

LB|CUP
 

Moduler for håndtering av CUP arrangement

LB|MEMBER
 

Løsninger for foreninger e.l. som har behov for å administrere medlemmer

LB|SPORT
 

Komplette administrasjonsløsninger for idrettslag og sportsforeninger

LB|CUP

Som et naturlig tillegg til LB|SPORT finner man modulgruppen LB|CUP. Dette er en samling med funksjonalitet som dekker forberedelser, gjennomføring og oppsummering av et CUP arrangement.

Web basert påmelding av lag og deltagere, klasse og pulje oppsett, kamp-program generator, resultatservice med mere.

Ta kontakt for mer informasjon.


Kort introduksjon